Välkommen

Denna hemsida vänder sig till dig som är vuxen och har fått diagnosen IBD (Inflammatory Bowel Disease). IBD är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom och Mikroskopisk kolit.

Hemsidan är författad av sjukvårdsteamet – gastroenterolog (medicinläkare), colorektalkirurg (kirurgläkare), IBD-sjuksköterska, stomiterapeut, dietist och kurator. Precis som det team du möter inom sjukvården som patient med IBD. Sidan om nutrition är uppdaterad av dietist Karin… Läs mer

Läs mer

Vad är Crohns Sjukdom?

Crohns sjukdom kan drabba alla delar av mag-tarmkanalen från munhåla till ändtarm, men de vanligaste… Läs mer

Vad är Ulcerös kolit?

Ulcerös kolit drabbar alltid ändtarmen och därutöver kan den drabba övriga tjocktarmen i varierande utsträckning.… Läs mer

Vad är Mikroskopisk Kolit

Skillnaden mellan dessa består i deras utseende när man tittar på vävnadsprover från tjocktarmen under… Läs mer

Att få kunskap om sin sjukdom

Att leva med en kronisk sjukdom som IBD kan innebära att man upplever en del oro kring saker som är relaterat till sjukdomen. Personer med IBD kan oroa sig för… Läs mer

FSGS Föreningen för Sjuksköteskor inom Gastroenterologi i Sverige

Syftet med FSGS är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienterna vid gastroenterologisk sjukdom genom att; verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom gastroenterologi genom att främja utbildning, utveckling och… Läs mer

Annonser